Chuyên gia: Donald Trump đã được chọn vì hứa hợp tác với ông Putin

VietTimes -- Ông Ayman Samir, một giáo sư về quan hệ quốc tế và chuyên gia các vấn đề Mỹ đã nêu nhận xét với Sputnik rằng, thông điệp của Donald Trump sau chiến thắng đang là tăng sự hâm mộ hành cho ông.
Chuyên gia: Donald Trump đã được chọn vì hứa hợp tác với ông Putin
Chuyên gia: Donald Trump đã được chọn vì hứa hợp tác với ông Putin

"Tân tổng thống Mỹ đã có bài phát biểu mạnh mẽ: ông nói rằng ông là tổng thống của mọi người Mỹ, sẽ không đối đầu với bất kỳ ai trong số họ, ông sẽ làm việc vì lợi ích của tất cả các nhóm dân tộc và tôn giáo, nước Mỹ sẽ là quốc gia vĩ đại," - ông Samir cho biết.

Theo học giả, ông Trump đã tạo cho các nước và các lực lượng chính trị trên thế giới niềm tin và sự yên tâm rằng, Hoa Kỳ muốn giữ những vị trí hàng đầu trên thế giới nhưng không quên công bằng và bình đẳng trong quan hệ với các quốc gia khác.

Giáo sư cũng lưu ý, đa số có thiện cảm với ông Trump vì ông có kế hoạch ổn định tình hình ở Trung Đông cũng như hợp tác với Vladimir Putin để giải quyết khủng hoảng Syria và các vấn đề khác trong khu vực. 

"Sự lựa chọn của nhân dân Mỹ là một bước ngoặt lịch sử trong chính sách đối ngoại của Mỹ, sự lựa chọn này rất xa vời với chính sách can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. 

Đây sẽ là một lập luận mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa khủng bố, cũng như giúp các quốc gia khác trong cuộc chiến chống khủng bố," - Giáo sư Samir bổ sung.