An dân trong đại dịch Covid-19

An dân trong đại dịch Covid-19

VietTimes – Bên cạnh trợ giúp, chăm sóc y tế, điều tiết chuỗi cung ứng v.v. thì công tác an dân phải được chú trọng hàng đầu trong một kịch bản chung sống lâu dài với Covid-19.
Mạng xã hội nội bộ của ngành y tế có gì?

Mạng xã hội nội bộ của ngành y tế có gì?

VietTimes –  Nhằm đảm bảo kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa đội ngũ cán bộ y tế trên môi trường số, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long vừa ra văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế tổ chức triển khai, sử dụng "Mạng kết nối y tế Việt Nam"..