5 giải pháp trong chuyển đổi số ngành Du lịch

5 giải pháp trong chuyển đổi số ngành Du lịch

VietTimes – Trong số 5 giải pháp cần tập trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng cần tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch và tăng cường ứng dụng công nghệ trong xúc tiến, quảng bá du lịch