Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh

Ngày 14-12-2014, tại trung tâm hội nghị quốc tế Exhibition Centre London diễn ra cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 64 của những mỹ nhân đến từ 120 quốc gia, người chiến thắng là hoa hậu Nam Phi 22 tuổi Rolin Strauss.

Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh

Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 1
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 2
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 3
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 4
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 5
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 6
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 7
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 8
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 9
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 10
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 11
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 12
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 13
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 14
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 15
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 16
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 17
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 18
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 19
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 20
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 21
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 22
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 23
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 24
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 25
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 26
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 27
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 28
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 29
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 30
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 31
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 32
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 33
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 34
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 35
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 36
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 37
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 38
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 39
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 40
Chủ nhân vương miện Hoa hậu Thế giới 2014 qua ảnh ảnh 41

Trịnh Thái Bằng theo DM