Quảng Nam chi hơn 900 tỷ đồng để đến 2030 người dân có thể dùng di động để tương tác với chính quyền

Quảng Nam chi hơn 900 tỷ đồng để đến 2030 người dân có thể dùng di động để tương tác với chính quyền

VietTimes –  Mục tiêu đến năm 2030, Quảng Nam sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng...
“Bộ não số” sẽ hỗ trợ hoạt động điều hành của tỉnh Bình Phước như thế nào?

“Bộ não số” sẽ hỗ trợ hoạt động điều hành của tỉnh Bình Phước như thế nào?

VietTimes – Theo lãnh đạo tỉnh Bình Phước, bước đầu, Trung tâm IOC Bình Phước sẽ cập nhật 10 chức năng trọng tâm gắn liền với đời sống, kinh tế - xã hội của tỉnh. Đây sẽ là bộ não điều hành kỹ thuật số tổng hợp, là nền tảng cốt lõi cho lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp.