Chính quyền Gruzia bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Tina Khidasheli đã ký Nghị định về việc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Gruzia bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Gruzia bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Hôm thứ Hai, khi trình bày báo cáo hàng năm Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Tina Khidasheli đã ký Nghị định về việc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Bà Khidasheli lưu ý rằng cơ quan lập pháp không thể thông qua các luật liên quan, nhưng bà tìm thấy một cách cho phép tự đưa ra quyết định và ban hành một nghị định cá nhân.

"Tôi đã ngay lập tức ký nghị định về việc bãi bỏ nghĩa vụ quân sự quân sự bắt buộc, và quyết định đã có hiệu lực," — bà Khidasheli nói.