Chi phí cho tập trận của Nga thay đổi do chiến dịch không kích tại Syria

"Nó không phải là một gánh nặng nghiêm trọng cho ngân sách. Chúng tôi chỉ đơn giản là chuyển hướng một phần kinh phí, mà chúng tôi đã lên kế hoạch để phân bổ cho các cuộc tập trận, cho hoạt động quân sự của chúng tôi tại Syria", Tổng thống Putin giải thích.

Nga đã tái định hướng một phần chi phí cho tập trận 2016 sang hoạt động quân sự tại Syria.

Nga đã tái định hướng một phần chi phí cho tập trận 2016 sang hoạt động quân sự tại Syria.

"Chúng tôi tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm. Tsentr-2015 và Vostok-2015 bao gồm hàng ngàn binh sĩ. Chúng tôi chỉ đơn giản là tái chỉ đạo các nguồn lực này cho các hoạt động quân sự tại Syria. Hoạt động này là một cuộc tập trận không thể tốt hơn. Vì vậy, trên thực tế, chúng tôi có thể tiếp tục tiến trình 'đào tạo' trong một khoảng thời gian khá dài không có bất kỳ thiệt hại đáng kể ngân sách "ông Putin nói.

Ông thừa nhận rằng các hoạt động quân sự ở Syria có thể có tác động nghiêm trọng hơn vào nền kinh tế Nga nói chung. Ông bổ sung "Nếu chúng ta muốn phục hồi nền kinh tế, chúng ta nên trước hết thay thế nhập khẩu. 

Vấn đề không phải chỉ là trong việc thay thế hàng nhập khẩu. Nó là cần thiết để tái trang bị công cụ của nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo nhu cầu tiêu dùng”.

Theo Tass, Lao Động