Bộ Y tế: Dừng lưu hành lô nước giải khát của URC bị nhiễm chì

Bộ Y tế yêu cầu tạm dừng việc lưu thông đối với 3 lô sản phẩm vì hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Bộ Y tế: Dừng lưu hành lô nước giải khát của URC bị nhiễm chì

Sau buổi làm việc vào chiều ngày 20/5, tối cùng ngày, Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc tạm dừng lưu hành 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội do có nhiễm chì, đúng như 2 kết luận ban đầu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia.

Kết luận của Bộ Y tế dựa theo kết quả làm việc ngày 20/5/2016 giữa Đoàn thanh tra của Bộ Y tế với Công ty TNHH URC Hà Nội, cũng như căn cứ vào biên bản lấy mẫu ngày 10/5/2016 và 13/5/2915 của Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm và Viện Dinh dưỡng kiểm nghiệm; kết quả thử nghiệm mẫu ngày 17/5/2016 của Viện dinh dưỡng.

Một lô nước giải khát C2 có nhiễm chì

Vì thế, Bộ Y tế quyết định từ ngày 20/5 tạm dừng việc lưu thông đối với 3 lô sản phẩm thực phẩm của Công ty TNHH URC Hà Nội, địa chỉ tại Lô CN 2.2 khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, Hà Nội vì hàm lượng chì không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, gồm: Lô trà xanh hương chanh C2 sản xuất ngày 4/2/2016, có hạn sử dụng đến 4/2/2017 do kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là: 0,085 mg/L.

Lô hàng thứ hai là nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ sn ngày 19/2/2016, có hạn sử dụng đến 19/2/2015 cũng có hàm lượng chì là: 0,053 mg/L.

Lô hàng thứ 3 bị dừng lưu hành là nước tăng lực hương dâu hiệu Rồng đỏ sản xuất ngày 10/11/2015, có hạn sử dụng đến 10/8/2016 có kết quả kiểm nghiệm hàm lượng chì là 0,068 mg/L. C 3 lô hàng trên đều có mức công bố là nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 mg/L.

Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH URC Hà Nội có trách nhiệm: Tạm dừng lưu thông các lô hàng hóa không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng nói trên; tiến hành thu hồi, bảo quản các lô hàng không đạt theo tiêu chuẩn công bố áp dụng để chờ xử lý tiếp theo, theo quy định của pháp luật; báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã sản xuất, đã bán, địa bàn bán và còn tồn của từng lô hàng có kết quả kiểm nghiệm không đạt; Số lượng cụ thể của từng lô nguyên liệu đã được sử dụng để sản xuất ra các lô sản phẩm có kết quả kiểm nghiệm không đạt như đã thông báo, gửi về Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 23/5/2016.

Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông khi đã thực hiện việc khắc phục đạt yêu cầu chất lượng sản phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, báo cáo với Thanh tra Bộ Y tế kèm theo bằng chứng khắc phục và được Thanh tra Bộ Y tế ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.