BIDV: Đến lượt người thế quyền ông Trần Bắc Hà về hưu...

VietTimes – Từ ngày vị Chủ tịch quyền lực Trần Bắc Hà nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 9/2016, ông Trần Anh Tuấn là người phụ trách HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Sau 19 tháng làm người đứng đầu Ban quản trị BIDV – mà không một ngày được làm Chủ tịch HĐQT, giờ đây cũng đến lượt ông Tuấn về hưu.
Ông Trần Anh Tuấn thay quyền ông Trần Bắc Hà phụ trách HĐQT BIDV trong 19 tháng - nhưng không một ngày được làm Chủ tịch... (Ảnh: BID)
Ông Trần Anh Tuấn thay quyền ông Trần Bắc Hà phụ trách HĐQT BIDV trong 19 tháng - nhưng không một ngày được làm Chủ tịch... (Ảnh: BID)

Ông Tuấn sinh ngày 01/4/1958, kém ông Hà 2 tuổi.

Nghị quyết được HĐQT BIDV ban hành vào ngày 2/5/2018 cho thấy, ngày 24/4/2018, ông Trần Anh Tuấn đã có Đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên HĐQT BIDV.

Trước đó, từ ngày 28/02/2018, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có Quyết định số 320/QĐ-NHNN về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội – liên quan đến ông Trần Anh Tuấn.

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên, HĐQT BIDV đã quyết nghị thông qua việc từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2022 của ông Trần Anh Tuấn kể từ ngày 01/5/2018.

“Hội đồng quản trị BIDV sẽ thực hiện báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp gần nhất theo quy định”, Nghị quyết viết.

Thực tế, tại ĐHĐCĐ diễn ra gần đây nhất của BIDV – là ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (21/4/2018) – BIDV đã thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông ông Nguyễn Huy Tựa (kể từ ngày 01/11/2017) và bà Lê Thị Kim Khuyên (kể từ ngày 01/04/2018). Giống ông Tuấn, ông Tựa và bà Khuyên cũng từ nhiệm với lý do “nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiệm xã hội theo quy định”.

Đáng nói là Đại hội này – mới cách đây 2 tuần – đã không đề cập gì đến việc thôi nhiệm của ông Tuấn. Mà như đã đề cập phía trên, ngay từ cuối tháng 02/2018, Thống đốc đã có Quyết định về việc nghỉ hưu liên quan tới ông Tuấn.

Khi ấy, trước băn khoăn của các cổ đông về vấn đề nhân sự HĐQT, ông Phan Đức Tú – Tổng Giám đốc BIDV – đã đại diện cho chủ tọa đoàn, nói rằng: “Theo quy định, đại hội bầu thành viên HĐQT, hôm nay bầu được thêm anh Phạm Quang Tùng, nâng số thành viên HĐQT lên 9 người. HĐQT sẽ bầu 1 người giữ quyền Chủ tịch, đây là việc đã được lượng trước. Đối với ông Trần Anh Tuấn, khi ông Tuấn nghỉ hưu thì sẽ có một người thay quyền thực hiện quyền của Chủ tịch BIDV, chúng tôi sẽ công bố thông tin”.

Trước đó 1 năm, tại ĐHĐCĐ năm 2017, ông Trần Anh Tuấn vẫn được các cổ đông (thực chất là NHNN) lựa chọn tham gia HĐQT BIDV nhiệm kỳ mới (2017 – 2022). Mà rõ ràng, xét về tuổi tác, người thay thế ông Trần Bắc Hà giữ quyền phụ trách HĐQT BIDV đã thuộc diện “chờ sổ hưu”.

Giờ đây, ông Tuấn về hưu thật. Ai sẽ là người thay ông Tuấn phụ trách HĐQT BIDV (?); Và chiếc ghế Chủ tịch HĐQT BIDV nữa, nó còn trống đến bao giờ (?!)…

Với tỷ lệ sở hữu vẫn gần như tuyệt đối tại BIDV (95,3%) và với quyền phê chuẩn nhân sự của một cơ quan quản lý ngang Bộ, câu trả lời sẽ cơ bản phụ thuộc vào ý chí của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam./.