Tình nghĩa đồng bào qua mỗi chuyến xe rau

Tình nghĩa đồng bào qua mỗi chuyến xe rau

VietTimes – Tại Đắk Lắk, hàng nghìn người dân tham gia ủng hộ, quyên góp rau xanh để tặng các tỉnh đang phong tỏa nhiều khu dân cư để chống dịch Covid 19 như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa, Phú Yên.