Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga

VietTimes - Nga đã đưa 10 tổ hợp tên lửa hạt nhân, bao gồm 3 loại tên lửa chiến lược "Topol", "Topol-M" và "Yars" làm nhiệm vụ tuần tra chiến đấu tại 7 khu vực biên giới. Phóng sự ảnh dưới đây là về tổ hợp tên lửa trực chiến tại khu  vực Novosibirsk
Tổ hợp tên lửa cơ động "Topol" thuộc đơn vị hỗn hợp Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
Tổ hợp tên lửa cơ động "Topol" thuộc đơn vị hỗn hợp Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 1
Chiến sĩ điện báo-liên lạc viên của đơn vị tên lửa hỗn hợp Novosibirsk tại vị trí cơ động tại khu vực Novosibirsk 
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 2
 Các quân nhân của đơn vị hỗn hợp tên lửa Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 3
 Các chiến sĩ thành viên nhóm chống phá hoại thuộc đơn vị hỗn hợp tên lửa Novosibirsk trong thời gian thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk 
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 4
 Các cỗ xe đảm bảo trực chiến trước cuộc hành quân đến địa điểm tập trận tại khu vực Novosibirsk 
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 5
 Các chiến sĩ thành viên nhóm chống phá hoại thuộc đơn vị hỗn hợp Novosibirsk trong thời gian tổ hợp tên lửa thi hành nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk 
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 6
 Các quân nhân nghỉ ngơi trong lều bạt dã chiến tại địa điểm bố trí của đơn vị tên lửa Novosibirsk 
Ảnh đẹp về tổ hợp tên lửa hạt nhân trực chiến tại khu vực Novosibirsk của Nga ảnh 7
 Tổ hợp tên lửa làm nhiệm vụ trực chiến tại khu vực Novosibirsk
Theo Sputnik