9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới

Người dân cả nước đang háo hức đón chờ nghi lễ duyệt binh chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dưới đây là 9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới.

Trang phục duyệt binh của nam quân nhân Fiji - đảo quốc nằm ở Châu Đại Dương

Trang phục duyệt binh của nam quân nhân Fiji - đảo quốc nằm ở Châu Đại Dương

1. Iran

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 1
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 2

2. Pháp

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 3
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 4

3. Ấn Độ

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 5
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 6

4. Triều Tiên

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 7
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 8

5. Fiji

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 9
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 10

6. Mỹ

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 11
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 12

7. Malaysia

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 13
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 14

8. Peru

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 15
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 16

9. Thái Lan

9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 17
9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới ảnh 18

Theo DM