9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới

Người dân cả nước đang háo hức đón chờ nghi lễ duyệt binh chào mừng 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dưới đây là 9 kiểu trang phục duyệt binh độc đáo nhất thế giới.
Trang phục duyệt binh của nam quân nhân Fiji - đảo quốc nằm ở Châu Đại Dương
Trang phục duyệt binh của nam quân nhân Fiji - đảo quốc nằm ở Châu Đại Dương

1. Iran

2. Pháp

3. Ấn Độ

4. Triều Tiên

5. Fiji

6. Mỹ

7. Malaysia

8. Peru

9. Thái Lan

Theo DM