8 tháng qua, Việt Nam đã vay thêm khoảng 4,816 tỷ USD

VietTimes -- Theo Bộ Tài chính, 8 tháng qua, Việt Nam ký kết 28 Hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá quy đổi khoảng 4,816 tỷ USD.

 

8 tháng qua, Việt Nam đã vay nợ nước ngoài hơn 4,8 tỷ USD - (Ảnh minh họa).
8 tháng qua, Việt Nam đã vay nợ nước ngoài hơn 4,8 tỷ USD - (Ảnh minh họa).

Trong tháng 8/2016, Việt Nam đã ký vay nước ngoài thêm 375 triệu USD. Lũy kế đến tháng 8, số vốn Việt Nam vay nước ngoài vào khoảng 4,816 tỷ USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn như World Bank, ADB và Nhật Bản.

 Lũy kế đến tháng 8/2016 (tính đến 20/8/2016) đã giải ngân khoảng 2,244 tỷ USD từ các khoản vay nước ngoài.

Về trả nợ nước ngoài, lũy kế đến 25/8/2016, tổng giá trị chi trả nợ là 162.992 tỷ đồng (trong đó trả nợ trong nước là 132.433 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 30.559 tỷ đồng). Việc trả nợ được thực hiện đúng hạn, kịp thời, đảm bảo theo đúng cam kết đối với nhà tài trợ.

Theo công bố chính thức, Việt Nam có tỷ lệ nợ nước ngoài  ở mức trung bình đã lên đến trên 30% GDP (2013). Tuy nhiên, tỷ lệ nợ nước ngoài của Việt Nam luôn là con số tranh cãi giữa các chuyên gia, cơ quan quản lý.

 Mặc dù vay vốn nhiều nhưng hiệu quả sử dụng vốn của Việt Nam chưa cao. Theo các chuyên gia, chỉ số hệ số đầu tư tăng trưởng ( ICOR) của Việt Nam trong năm 2016 vẫn ở mức trên 4,62, tức là phải đầu tư hơn 4,62 đơn vị thì tốc độ tăng trưởng mới được một đơn vị.