8 tháng đầu năm: Vốn FDI đăng ký ngót ngét 10 tỷ USD

VietTimes -- Tính đến 20/8/2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 1619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9795,6 triệu USD, tăng 32,8% về số dự án và 24,3% về vốn đăng ký.
Tính đến 20/8/2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 1619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9795,6 triệu USD
Tính đến 20/8/2016, đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút 1619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9795,6 triệu USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/8/2016 thu hút 1619 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 9795,6 triệu USD, tăng 32,8% về số dự án và tăng 24,3% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, có 770 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 4571,1 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn bổ sung trong 8 tháng năm nay đạt 14366,7 triệu USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong 8 tháng năm nay, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 6734,6 triệu USD, chiếm 68,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 859,3 triệu USD, chiếm 8,8%; các ngành còn lại đạt 2201,7 triệu USD, chiếm 22,5%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng năm nay đạt 10534,8 triệu USD, chiếm 73,3% tổng vốn đăng ký; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 836,3 triệu USD, chiếm 5,8%; các ngành còn lại đạt 2995,6 triệu USD, chiếm 20,9%.

Cả nước có 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó Hải Phòng có số vốn đăng ký lớn nhất với 1861,1 triệu USD, chiếm 19% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hà Nội 963,6 triệu USD, chiếm 9,8%; Bình Dương 897,8 triệu USD, chiếm 9,2%; Đồng Nai 753,7 triệu USD, chiếm 7,7%; thành phố Hồ Chí Minh 710,5 triệu USD, chiếm 7,3%; Hà Nam 575,2 triệu USD, chiếm 5,9%; Bắc Ninh 422,7 triệu USD, chiếm 4,3%.

Trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam 8 tháng năm nay, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 3840,8 triệu USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 1371,1 triệu USD, chiếm 14%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 818,1 triệu USD, chiếm 8,4%; Đài Loan 558,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Trung Quốc 552,5 triệu USD, chiếm 5,6%; Nhật Bản 552 triệu USD, chiếm 5,6%.