50 phụ nữ nổi tiếng được truy tìm nhiều nhất trên mạng xã hội

Những năm qua, chúng tôi đã thực hiện hợp tuyển mang tên "Người phụ nữ phổ biến nhất Internet" từ năm 2010 đến năm 2012, và đây là kết quả danh sách đầy đủ của 50 phụ nữ thường xuyên được tìm kiếm nhất trên Google.
50 phụ nữ nổi tiếng được truy tìm nhiều nhất trên mạng xã hội