319 doanh nghiệp báo lãi trên HNX

VietTimes -- Theo Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) , tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2016 đã có 372/379 DN niêm yết công bố BCTC, trong đó có 319 DN có lãi.
319 doanh nghiệp báo lãi trên HNX

Tổng lợi nhuận sau thuế của các DN niêm yết trên HNX là 2.867 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 1% so với mức lợi nhuận cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 319DN báo lãi chiếm tỷ lệ 86% với tổng giá trị lãi đạt 3.060 tỷ đồng, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lỗ của 50 DN còn lại là 193 tỷ đồng.

Nhóm ngành công nghiệp có kết quả kinh doanh tốt nhất với 104 DN kinh doanh có lãi, giá trị lãi đạt 949 tỷ đồng.(chiếm 31% tổng giá trị lãi)

Tiếp theo là nhóm ngành Tài chính với 25 DN kinh doanh có lãi với tỷ lệ 29% tổng số lãi tương đương với 898 tỷ đồng. Ngành thương mại và dịch vụ lưu trí, ăn uống có 43 DN có lãi đạt 467 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, ngành công nghiệp cũng là ngành chiếm tỷ trọng lỗ lớn nhất với 12 DN cùng giá trị lỗ là 645 tỷ đồng.

Nhóm ngành Khai khoáng và dầu khi và ngành xây dựng tiếp tục gặp khó khăn khi giá trị lỗ lần lượt là 59 tỷ đồng và 28 tỷ đồng.

Nhật Minh