23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic

VietTimes -- Các tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh du lịch của tạp chí National Geographic 2016 năm nay được đánh giá có chất lượng cao, đồng đều, gợi được nhiều góc và khuôn hình mới lạ, độc đáo, thoát ra khỏi những nguyên mẫu và quy chuẩn của nhiếp ảnh.
1. Jonas Blizzard And The Flatiron Building, New York, United States - Tác giả: Michele Palazzo
1. Jonas Blizzard And The Flatiron Building, New York, United States - Tác giả: Michele Palazzo

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 1

2. Beast, South Dakota, United States - Tác giả: James Smart

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 2

3. Blizzard In The Mountains, Switzerland - Tác giả: Julia Wimmerlin

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 3

4. Golden Sunrise, Tuscany, Italy - Tác giả: Giovanni Modesti

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 4

5. Wherever You Go, I Will Follow You, Japan - Tác giả: Hiroki Inoue

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 5

6. Trollstigen, Norway - Tác giả: Christoph Schaarschmidt

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 6

7. Mystic Shed, Finland - Tác giả: Pierre Destribats

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 7

8. Namibian Desert, Namibia - Tác giả: Doris Landertinger

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 8

9. Terraces Village In The Mist, China - Tác giả: Thierry Bornier

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 9

10. Misty At Cemoro Lawang, Indonesia - Tác giả: Achmad Sumawijaya

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 10

11. Havanna, Cuba - Tác giả: Toni Wallachy

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 11

12. Family Ties, Japan - Tác giả: Takeshi Marumoto

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 12

13. Childhood, China - Tác giả: Wing Ka H

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 13

14. Blue Heaven, Japan - Tác giả: Hidenobu Suzuki

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 14

15. Fascination, Japan - Tác giả: Katsuyoshi Nakahara

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 15

16. Ballet Dancer, Japan - Tác giả: Hiroshi Tanita

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 16

17. Selfie Taken With A Drone, New Hampshire, United States - Tác giả: Manish Mamtani

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 17

18. Farming The Sea - Tác giả: Tugo Cheng

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 18

19. Children With Painted Face, Ethiopia - Tác giả: Massimo Rumi

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 19

20. Lombard Street, San Francisco, United States - Tác giả: Toby Harriman

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 20

21. Sunrise Over Bagan, Myanmar - Tác giả: Michael Kovler

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 21

22. The Spaceship, Antarctica - Tác giả: Massimo Rumi

23 ảnh du lịch đẹp nhất thế giới năm 2016 trên National Geographic ảnh 22

23. I Am Not Superman, Indonesia - Tác giả: Achmad Sumawijaya

Theo National Geographic