15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“

13.09 ở Atlantic City sẽ tổ chức 95 cuộc thi sắc đẹp "Hoa hậu Mỹ".  Dẫn dắt cuộc thi là Chris Harrison, ban giám khảo bao gồm Brett Eldridge, Taya Kyle, Kevin O'Leary, Amy Purdy và Zenden. Trước khi bắt đầu phần cuối cùng, hãy chiêm ngưỡng 15 thí sinh tham gia được bình chọn là đẹp nhất.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 1
15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 2

Hoa hậu Louisiana April Nelson.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 3

Hoa hậu Oklahoma Gergen Fraser.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 4

Hoa hậu Nam Carolina Dai Dial.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 5

Hoa hậu Idaho Kaylee Wright.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 6
15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 7

Hoa hậu California Bree Morse.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 8

Hoa hậu Wyoming Michaela Shaw.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 9

Hoa hậu Tennessee Hannah Robinson.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 10

Hoa hậu Ohio Sara Haider.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 11

Hoa hậu Alaska Zoe Grenier.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 12

Hoa hậu Kelly Johnson của Colorado.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 13

Hoa hậu Hawaii Joan Chapel.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 14

Hoa hậu New Mexico Marissa Livingston.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 15

Hoa hậu Texas Shannon Sanderford.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 16

Hoa hậu Massachusetts Megan Fuller.

15 thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi hoa hậu “Miss America“ ảnh 17

Hoa hậu Delaware Brooke Mitchell.
Theo DM