10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới

VietTimes -- Dưới đây là 10 quốc gia "thừa" mỹ nhân, thiếu nam giới nhất thế giới. Tình trạng 1 chồng sống chung với 2-3 vợ là chuyện bình thường, thậm chí có nơi còn 1 chồng - 10 vợ. 

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới

1. Latvia

Tỉ lệ nam - nữ:0.85:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 2

2.Estonia

Tỉ lệ nam - nữ:0.86:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 3

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 4

3、Ukraina

Tỉ lệ nam - nữ: 0.86:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 5

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 6

4. Belarus

Tỉ lệ nam - nữ: 0.88:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 7

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 8

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 9

5、Litva

Tỉ lệ nam - nữ: 0.88: 1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 10

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 11

6. Nga

Tỉ lệ nam - nữ: 0,88:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 12

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 13

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 14

7. Hungary

Tỉ lệ nam-nữ 0,89:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 15

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 16
10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 17

8. Monaco

Tỉ lệ nam nữ: 0,91: 1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 18

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 19

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 20

9. Moldova

Tỉ lệ nam - nữ: 0,91: 1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 21

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 22

10. Cộng hòaKazakhstan

Tỉ lệ nam - nữ: 0,92:1

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 23

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 24

10 quốc gia “thừa” nhiều mỹ nhân nhất thế giới ảnh 25

T.P

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm