07 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần NNB

VietTimes -- Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình (UPCoM: NNB) vừa thông báo kết quả thẩm định.
Trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình/ Ảnh: nbtv.vn
Trụ sở Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình/ Ảnh: nbtv.vn

Sau khi xem xét các hồ sơ do Nhà đầu tư nộp và đánh giá năng lực các nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cả lô cổ phần của Nhà nước tại NNB đã thông báo 07 nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia mua cả lô cổ phần Nhà nước tại NNB.

Trong đó, có 03 pháp nhân và 04 nhà đầu tư là cá nhân. Cụ thể, 03 pháp nhân bao gồm: Công ty CP - Tổng Công ty Xây dựng và Thương mại Xuân Mai, Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP, Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam; 04 nhà đầu tư cá nhân là Nguyễn Văn Dân (Ninh Bình), Uông Huy Giang (Hà Nội), Vũ Ngọc Tú (Hà Nội), Vũ Thùy Dương (Hà Nội).

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cũng đã thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình sở hữu.

Theo đó, hơn 14 triệu cổ phần (tương ứng 93% vốn điều lệ) của NNB do UBND Ninh Bình sở hữu sẽ được đấu giá vào ngày 20/02/2019 tại HNX theo hình thức đấu giá trọn lô với giá khởi điểm là 252 tỷ đồng/lô tương đương với 17,968 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2018, Công ty lỗ ròng 2.34 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước lãi ròng là 1.03 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 lỗ ròng của Công ty là 1.96 tỷ đồng, trong khi đó cùng kỳ năm trước Công ty lãi ròng là 752 triệu đồng.

Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình tiền thân là Nhà máy nước Ninh Bình thành lập ngày 16/7/1971 có nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ cho nhân dân thị xã Ninh Bình. Năm 1994 được đổi tên thành Công ty Cấp nước Ninh Bình, đến tháng 9/2007 chuyển thành Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Ninh Bình, đến năm 2015 được phê duyệt phương án và chuyển thành Công ty cổ phần.

Ngày 20/8/2015 Công ty tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, với số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 4.401.880 cổ phần, số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 162.000 cổ phần, giá đấu giá thành công là 10.000 đồng/cp. Đến ngày 23/10/2015 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất chính thức được tổ chức và thành lập Công ty CP Cấp thoát nước Ninh Bình với số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng.

Báo cáo thường niên 2017 cho thấy, đây là doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình Công ty cổ phần, trong đó vốn của Nhà nước do UBND tỉnh Ninh Bình làm đại diện chủ sở hữu 93,02% (14.027.760 cổ phần).

Doanh nghiệp này tập trung đầu tư các dự án trọng điểm để bổ sung nguồn nước, cải tạo công nghệ xử lý và nâng công suất các nhà máy; cải tọa và mở rộng hệ thống truyền tải, hệ thống phân phối nước đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi đô thị. Tập trung phát triển nhanh mạng cấp nước các khu vực nông thôn.

Thực hiện xã hội hóa trong đầu tư phát triển mạng cấp nước, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư mới, nâng cấp mở rộng hệ thống nước; nâng độ bao phủ cấp nước đô thị đạt 100% và 70% khu vực nông thôn vào năm 2025.

Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 sẽ cải tạo công nghệ xử lý nước tại Nhà máy nước Kim Sơn, Trạm cấp nước Kim Mỹ (Kim Sơn). Cải tạo để đưa Trạm cấp nước Phú Long, Quỳnh Lưu (Nho Quan) vào hoạt động khi nhu cầu dùng nước tại khu vực này tăng lên.

Đầu tư cải tạo và mở rộng mạng cấp nước tại các Công trình nước sạch nong thôn tập trung được tỉnh Ninh Bình bàn giao: xây dựng các tuyến ống truyền tải và tuyến dịch vụ tại xã Văn Phong (Nho Quan); Gia Minh (Gia Viễn); Sơn Hà (Nho Quan); Kim Đông, Kim Hải, Cồn Thoi và Thị trấn Bình Minh, Định Hóa (Kim Sơn); đầu tư cấp nước cho khu công nghiệp Kháng Thượng (Yên Mô). Và triển khai các dự án phát triển mạng cấp nước theo phương thức xã hội hóa./.