Xe tăng và bộ binh Syria dội lửa lên từng thước đất Damascus

Cuộc chiến quanh Damascus đang diễn ra trên từng thước đất ở khu vực ngoại vi thành phố Damascus. Quân đội Syria và lực lượng đồng minh là sức mạnh chiến đấu duy nhất trên bộ chiến đấu chống lại lực lượng khủng bố quốc tế.
Xe tăng và bộ binh Syria dội lửa lên từng thước đất Damascus
Theo QPAN