Việt-Trung lại tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ

 Hai tàu cảnh sát biển từ Việt Nam và hai tàu Trung Quốc sẽ cùng giám sát các tàu cá và thỉnh thoảng tiến hành các cuộc kiểm tra trên ngư trường chung tại đây trong vòng 5 ngày kết thúc vào thứ bảy tuần này, Xinhua cho biết.

Cảnh sát biển Việt Nam trong một cuộc tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ

Cảnh sát biển Việt Nam trong một cuộc tuần tra chung trên Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam và Trung Quốc tuần này bắt đầu cuộc tuần tra ngư nghiệp chung lần thứ 11 tại Vịnh Bắc Bộ.

Cuộc tuần tra năm nay được gia hạn từ thông lệ 3 ngày thành 5 ngày và các tuyến tuần tra 1 chiều trước kia từ bờ biển này tới bờ biển kia nay được thay đổi thành hai chiều đi-về.

Các cuộc tuần tra ngư nghiệp chung giữa hai nước được mở ra từ năm 2006 trong khuôn khổ của Ủy ban Hợp tác Việt-Trung về Đánh bắt ở Vịnh Bắc Bộ.

Hoạt động này nhằm bảo tồn và phát triển bầu không khí ổn định và hữu nghị cho hoạt động đánh bắt cá cũng như tăng cường lòng tin giữa lực lượng thực thi luật trên biển của đôi bên và củng cố quan hệ giữa hai nước đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông.

Cuộc tuần tra ngư nghiệp chung Việt-Trung bắt đầu sau hơn một tuần Trung Quốc bác yêu cầu lần thứ hai của Việt Nam yêu cầu Bắc Kinh rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và hủy các kế hoạch thăm dò dầu khí tại các vùng biển chưa phân định rõ chủ quyền ở Biển Đông. Đây rõ ràng là một động thái thiếu xây dựng và gây căng thẳng của phía Trung Quốc.

Theo Xinhua