Viện Tổng công tố Nga: Crimea bị chuyển giao bất hợp pháp cho Ukraine năm 1954

Viện Tổng công tố Nga đưa ra đánh giá về tính hợp pháp chuyển giao Crimea cho Ukraine năm 1954.

Sputnik/ Konstantin Chalabo.

Sputnik/ Konstantin Chalabo.

Ông Sergei Mironov, lãnh đạo phe "Nước Nga công bằng" đã công bố trên trang web cá nhân thư trả lời từ Viện Tổng công tố Nga về tính hợp pháp của quyết định Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao CHXHCNXV LB Nga chuyển giao bán đảo Crimea cho Ukraine ký năm 1954, Sputnik đưa tin.

"Các quyết định của Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao CHXHCNXV LB Nga và LB CHXHCN Xô viết được thông qua vào năm 1954 về việc cắt tỉnh Crimea khỏi CHXHCNXV LB Nga và chuyển cho CHXHCNXV Ukraine đã không tuân thủ đúng Hiến pháp CHXHCNXV LB Nga và Hiến pháp LB CHXHCN Xô viết", trích đoạn thư trả lời từ Viện Tổng công tố LB Nga.

Điều được nhấn mạnh là các Hiến pháp của CHXHCNXV LB Nga và LB CHXHCN Xô viết /Liên Xô/ không hề có qui định về quyền hạn các Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao Liên Xô và CHXHCNXV LB Nga cho phép CHXHCNXV LB Nga chuyển giao một phần lãnh thổ của mình cho các nước cộng hòa khác trong Liên bang.

Thể theo luật pháp cơ bản của Liên Xô, vấn đề này thuộc quyền quyết định của các cơ quan quyền lực và hành chính nhà nước cấp cao.

Thư trả lời cũng nêu rằng, vào năm 1948 Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao CHXHCNXV LB Nga đã thông qua Nghị định "tách Sevastopol thành trung tâm hành chính và kinh tế độc lập, có qui chế thành phố trực thuộc nước cộng hòa." Có nghĩa thành phố tiếp tục thuộc thẩm quyền CHXHCNXV LB Nga.

Hội đồng tối cao Liên bang Nga đã khẳng định qui chế liên bang của thành phố vào năm 1993 bằng Nghị định "Về qui chế Sevastopol." Như vậy, Sevastopol luôn là một thành phố cấp liên bang của Nga, Spunik dẫn lời Viện Tổng công tố Nga cho biết.

Theo: BizLive