Video: Vũ khí chống tăng robot siêu hiện đại Mỹ

VietTimes: Trong tương lai, vũ khí - robot sẽ đóng vai trò chủ chốt trên chiến trường hiện đại, một cuộc tấn công quy mô lớn bằng lực lượng tăng thiết giáp sẽ nhanh chóng bị bẻ gãy và bị tiêu diệt hoàn toàn không phải bằng các loại vũ khí hủy diệt lớn, mà bằng robot với trí tuệ nhân tạo.
Video: Vũ khí chống tăng robot siêu hiện đại Mỹ

QA