Video tuyệt đẹp quân Nga diễn tập diễu binh Ngày Chiến thắng

VietTimes -- Trên thao trường Alabino ngoại ô Matxcơva đã tiến hành diễn tập chuẩn bị cho diễu binh Ngày Chiến thắng.

Video tuyệt đẹp quân Nga diễn tập diễu binh Ngày Chiến thắng

Cuộc diễu binh ngày 09 tháng Năm 2016 sẽ bắt đầu vào lúc 10:00 (theo giờ Matxcơva) trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Nga.

Theo Sputnik