Video: Trận chiến đẫm máu phá vây 3 năm ở sân bay Kuweyres

Sân bay quân sự Kuweires bị phiến quân bao vây trong suốt 3 năm qua. Quân đội Syria dưới mưa đạn pháo, súng cối và súng máy phòng không cỡ nòng lớn, đã liên tiếp  đẩy lùi các cuộc tấn công và giữ vững được sân bay chiến lược. Sau một trận chiến đẫm máu, vòng vây phong tỏa sân bay bị phá vỡ.
Video: Trận chiến đẫm máu phá vây 3 năm ở sân bay Kuweyres
Theo QPAN