Video Syria: Quân cảnh Chechnya Nga làm gì ở tử địa Aleppo

VietTimes -- Trong tiểu đoàn quân cảnh Nga ở Syria có người Nga, người Dagestan và Buryatia. Nhưng ba phần tư của tiểu đoàn xuất thân từ Chechnya. Ngay từ sáng sớm, các binh sĩ quân cảnh Nga đã chỉnh đốn quân phục và sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Binh sĩ quân cảnh Nga ở thành phố Aleppo

Binh sĩ quân cảnh Nga ở thành phố Aleppo

Những người lính Nga ngoài những nhiệm vụ thường nhật, duy trì an ninh trật tự các khu vực có những đơn vị công binh, quân y, viện trợ nhân đạo hoạt động còn thực hiện một nhiệm vụ quan trọng – đại diện cho nước Nga ở Syria.

Mỗi buổi sáng - một nhiệm vụ mới. Cả tuần qua đơn vị quân cảnh tham gia cung cấp viện trợ nhân đạo ở những cần thiết nhất. Tùy thuộc vào tình huống thực tế, có nơi xe vận tải có thể chuyển đến, có nơi phải mang vác. Hầu như tất cả các đường phố cổ của thành phố Aleppo quá hẹp, không thể đưa xe vào.

Rami Abeid, đại diện các giáo sĩ của Aleppo nói: "Tôi muốn cảm ơn nước Nga, tổng thống Nga và lực lượng quân cảnh vì thái độ rất tôn trọng tôn giáo của chúng tôi. Tôi cảm thấy hài lòng nhất khi những người duy trì trật tự ở Aleppo lại là những người cùng tín ngưỡng. Đây là một quyết định rất khôn ngoan. "

Một nhiệm vụ ngoài lề - làm phông nền cho người dân Syria chụp ảnh, tất cả đều thích chụp ảnh với quân cảnh - người lớn và trẻ em. Người dân ở Syria rất yêu thích và hài lòng với những quân nhân đeo phù hiệu quân cảnh và chiếc mũ nồi đỏ.

Cận cảnh một ngày làm việc của quân cảnh Nga ở thành phố Aleppo, nguồn NTV.RU

QA