Video phiến quân Huthis tập kích nổ tung tăng, thiết giáp Arab Saudi

Viettimes -- Trận chiến diễn ra khi phiến quân Huthis (Yemen) tấn công một tiền đồn quân Arab Saudi tại tỉnh Jizan ngày 28/12/2015. Hình ảnh trong video cho thấy quân Arab Saudi đã thua trận nặng nề, tăng, thiết giáp bị phá hủy, binh khí kỹ thuật, đạn dược, mìn bẫy bị phiến quân Huthis thu khá nhiều

Video phiến quân Huthis tập kích nổ tung tăng, thiết giáp Arab Saudi

Gọi là tiền đồn, nhưng lực lượng trú đóng tại đấy của quân Arab Saudi được trang bị khá tốt, với nhiều xe bọc thép M113 APC, tăng M60 Patton đã nâng cấp của Mỹ, vũ khí bộ binh có các loại súng tiểu liên của Đức, súng phóng lựu loạt của Mỹ và hệ thống hàng trăm quả mìn chống tăng, chống bộ binh được bố trí vòng quanh bảo vệ đồn.

Tuy nhiên, lực lượng mạnh này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hình trong video cho thấy xe bọc thép, xe tăng quân Arab Saudi đã nổ tung vì bị tiêu diệt bằng vũ khí chống tăng. Phiến quân Huthis đã có thời gian tháo gỡ toàn bộ hệ thống mìn bẫy, máy phát điện, các loại súng để làm chiến lợi phẩm