Video: Những tuyệt kỹ thượng thừa của đặc công Việt Nam

Khí công, võ thuật, sử dụng thành thạo tất cả các loại súng, luôn bí mật và tấn công bất ngờ, đó là một trong những kỹ năng đặc biệt của lực lượng Đặc công Việt Nam.

Video: Những tuyệt kỹ thượng thừa của đặc công Việt Nam