Rợn người trước cảnh binh sĩ huấn luyện như trong địa ngục

Rợn người trước cảnh binh sĩ huấn luyện như trong địa ngục

Để các binh sĩ có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng mọi yêu cầu phức tap trên chiến trường hiện đại. Quân đội các nước trên thế giới buộc các binh sĩ phải trải qua quá trình huấn luyện đào tạo hết sức khắc nghiệt, nhiều bài huấn luyện khiến các quân nhân hầu như kiệt sức