Video: Những siêu phẩm công nghệ Mỹ và Nga

VietTimes -- Hai cường quốc công nghệ quân sự Mỹ đã nỗ lực tối đa nhằm giành được ưu thế trên bầu trời và vị thế hàng đầu của máy bay thế hệ thứ 5. Mỹ có nhiều siêu phẩm như F-22, B-2 và F-35. Nga hiện mới có siêu phẩm công nghệ PAK - FA T-50.
Máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lighting II
Máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 Lighting II
Những siêu phẩm công nghệ quân sự Mỹ hướng tới mục đích thống trị bầu trời
Máy bay tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga PAK - FA với tính năng siêu cơ động (vũ điệu trên không)

NT