Video: Những nữ binh dũng cảm bảo vệ đất mẹ Syria

Một tiểu đoàn chiến sĩ nữ tình nguyện đang huấn luyện ở phía nam Damascus, để "bảo vệ quê mẹ" chống lại các phần tử khủng bố, theo lời một  nữ chiến binh. Tiểu đoàn có tên là Al-Mahavir , hoàn toàn là những binh sĩ nữ. Họ gia nhập quân đội để ngăn chặn chiến tranh đang lan rộng ở Syria.

Video: Những nữ binh dũng cảm bảo vệ đất mẹ Syria

Những khó khăn của đời sống quân ngũ được một nữ chiến sĩ phát biểu trong buổi phỏng vấn "tập quán xã hội Phương Đông không chấp nhận phụ nữ mang súng chiến đấu bên cạnh đàn ông. Vì vậy, chúng tôi có một số khó khăn trong đời sống. Tuy nhiên, chúng tôi chứng minh sự hiện diện là cần thiết và chứng tỏ khả năng chiến đấu bảo vệ quê hương."

Theo QPAN