Video: Những bài tập khắc nghiệt của lực lượng đặc nhiệm

VietTimes -- Hầu hết các quốc gia có tiềm lực quân sự đều sở hữu lực lượng đặc biệt để đảm nhận chuỗi nhiệm vụ đặc thù với quá trình tuyển chọn và đào tạo hết sức nghiêm ngặt, thậm chí nghiêm ngặt đến mức sự tồn tại cũng như hoạt động của họ vẫn còn phần nhiều bí ẩn.
Video: Những bài tập khắc nghiệt của lực lượng đặc nhiệm

Theo WSF