Video [HD]: Sức mạnh quân sự khuynh loát Á Châu của Phát xít Nhật

VietTimes -- Trong Đại chiến thế giới lần thứ 2, Đế quốc Nhật Bản là một thành viên Phe Trục, liên minh cùng Phát xít Ý và Đức Quốc Xã, mưu đồ bá chủ toàn cầu.
Video [HD]: Sức mạnh quân sự khuynh loát Á Châu của Phát xít Nhật

Theo Hiệp định Đồng Minh ký ngày 27 tháng 9 năm 1940 tại Berlin giữa Đức – Ý – Nhật thì Nhật thừa nhận "sự lãnh đạo của Đức và Ý trong việc lập lại trật tự mới tại châu Âu".

Trong khi, ở hướng ngược lại, Đức và Ý thừa nhận vai trò tương ứng của Nhật tại châu Á. 3 nước thoả thuận sẽ giúp nhau nếu 1 trong 3 nước bị Mỹ tấn công. Hiệp định có thời hạn 10 năm.

Trong các lực lượng quân sự của phát xít Nhật thời bấy giờ thì hải quân Nhật thuộc hạng mạnh nhất nhì thế giới, đủ sức đánh bại Liên Xô và Trung Quốc.

Sau năm 1940, khi kỹ nghệ phát triển vượt bực và quân lực tăng cường tối đa, Nhật bắt đầu đặt kế hoạch xâm lăng các nước láng giềng - Trung Quốc, Triều Tiên và Đông Nam Á.

Với lực lượng quân sự vượt trội so với toàn bộ phần còn lại, Đế quốc Nhật đã nhanh chóng thực hiện dã tâm.

Động lực chính của hành động này, đến từ việc Nhật cần các nguồn tài nguyên để tiếp tục phát triển và đẩy mạnh công nghiệp hóa nhanh chóng.

Sau khi chiếm các vùng lãnh thổ của các nước này, Nhật bắt đầu tranh chấp lãnh thổ viễn đông của Nga và khởi sự xâm chiếm phía đông Mông Cổ.

Video dưới đây cho thấy sức mạnh “khuynh loát” Á Châu lực lượng quân sự phát xít Nhật trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai.

 Nhược Sơn