Video: Hạn hán tỏi Lý Sơn giá nửa chỉ vàng cũng không có để mua

Giá tỏi tăng cao khoảng 1,4 triệu đồng/kg là do lượng cầu lớn nhưng nguồn cung ít do sản lượng sụt giảm vì hạn hán.
Video: Hạn hán tỏi Lý Sơn giá nửa chỉ vàng cũng không có để mua