Video: Cuộc tấn công hoàn hảo, hàng loạt tay súng IS thiệt mạng

Một binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Syria, không rõ ở khu vực nào, đăng tải một video trận phục kích hoàn hảo của đơn vị: Phá hủy một xe BMP, diệt 7 tay súng khủng bố, thu một khối lượng lớn vũ khí trang bị. Quả thực đây là cuộc tấn công tốt.
Video: Cuộc tấn công hoàn hảo, hàng loạt tay súng IS thiệt mạng
QPAN