Video: Cảnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phá thế hòa trong Thượng viện

VietTimes -- Ngày 7/2 theo giờ Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã sử dụng quyền biểu quyết của mình phá thế hòa trong Thượng viện hôm thứ Ba để chuẩn thuận người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Bộ trưởng Giáo dục, Betsy DeVos. 
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phá thế hòa trong Thượng viện
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phá thế hòa trong Thượng viện

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ có một Phó Tổng thống dùng tới quyền này để giúp một ứng viên Nội các được chuẩn thuận.