VIB sắp tăng vốn lên 4.845 tỷ đồng

VIB sẽ phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 để tăng vốn điều lệ từ 4.250 tỷ đồng lên 4.845 tỷ đồng.

VIB sắp tăng vốn lên 4.845 tỷ đồng

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) vừa thông báo về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ năm 2015.

Cụ thể, VIB sẽ tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015 (tỷ lệ 14%) để tăng vốn từ 4.250 tỷ đồng lên 4.845 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu thưởng chính xác của từng cổ đông sẽ được chốt vào ngày 11/12/2015.

Về tình hình kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, VIB ghi nhận tổng lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt là 369 tỷ đồng và 307 tỷ đồng, tăng 58% và 70% so với cùng kỳ năm 2014; đồng thời hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tổng danh mục tín dụng đạt 51.338 tỷ, tăng 18% so với năm ngoái. Trong đó cho vay khách hàng đạt 44.364 tỷ đồng tăng trưởng 16,2%. Tiền gửi khách hàng đạt 50.280 tỷ đồng, tăng 2,5%. 

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt nâng mức tăng trưởng tín dụng tối đa cho năm 2015 của VIB lên 25% từ mức 20%.

Theo Trí thức trẻ