Vì sao năm 2017 đến muộn 1 giây?

Năm 2016 sẽ kéo dài thêm một giây, đại diện Cơ quan quan sát sự quay của Trái đất và đồng bộ hóa thời gian (IERS) thông báo.
Vì sao năm 2017 đến muộn 1 giây?
Vì sao năm 2017 đến muộn 1 giây?

Như cơ quan IERS cho hay, phút cuối của năm nay sẽ có thêm 1 giây nhuận. Các chuyên gia đã nhận thấy rằng nó là cần thiết cho việc đồng bộ thời gian với sự quay của Trái đất quanh Mặt trời. 

Để làm điều này, tại một số thời điểm trong thời gian, các chuyên gia sẽ bổ sung thêm giây hoặc bớt chúng. 

Thêm một giây xẩy ra thường xuyên kể từ năm 1972. Hầu hết các hoạt động diễn ra vào tháng 6 và tháng 12 của năm nhuận. 

Trong  suốt thời kỳ tồn tại của hệ thống đã thực hiện 26 lần bổ sung và lần cuối cùng giây phối hợp được thêm vào  ngày 30 tháng 6 năm 2015. 

Cần lưu ý rằng, những giây bổ sung có thể được dùng đến thường xuyên hơn, bởi trong tương lai, quá trình tự quay của Trái đất đang dần chậm lại, và sự khác nhau giữa thời gian phối hợp toàn cầu (UTC) và  thời gian tự quay của Trái đất được đo theo thang thời gian UT1 đang gia tăng.