Infographic Uy lực hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph“

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" có chức năng tiêu diệt mọi phương tiện bay hiện có và tương lai, tên lửa đạn đạo chiến dịch-chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm trung, các mục tiêu siêu thanh và những phương tiện tấn công đường không hiện có cũng như trong tương lai gần.

Hệ thống tên lửa phòng không đa kênh cơ động S-400 "Triumph" được giới thiệu cô đọng trong chuyên mục khoa học quân sự của Sputnik.

Theo QPAN