Uy lực hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph“

Uy lực hệ thống tên lửa phòng không S-400 “Triumph“ Infographic

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph" có chức năng tiêu diệt mọi phương tiện bay hiện có và tương lai, tên lửa đạn đạo chiến dịch-chiến thuật, tên lửa đạn đạo tầm trung, các mục tiêu siêu thanh và những phương tiện tấn công đường không hiện có cũng như trong tương lai gần.