Trung Quốc thông báo về việc thay đổi một số nhân sự cấp cao

Ngày 30/10, Quốc vụ viện (tức Chính phủ) Trung Quốc đã thông báo một số thay đổi nhân sự.
Ông Ông Mạnh Dũng. (Nguồn: globaltimes.cn)
Ông Ông Mạnh Dũng. (Nguồn: globaltimes.cn)

Theo quyết định mới, ông Chu Học Văn sẽ được bổ nhiệm thay bà Thái Kỳ Hoa giữ chức Thứ trưởng Bộ Nguồn nước; ông Phương Tinh Hải sẽ trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc; ông Trần Vũ Lộ được bổ nhiệm làm Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc; ông Dương Hoán Ninh - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý an toàn lao động quốc gia.

Trong lần cải tổ này, Chính phủ Trung Quốc cũng bổ nhiệm ông Vũ Xuân Hiếu làm Phó Cục trưởng Tổng Cục Quản lý đường sắt quốc gia; ông Nhạc Trung Minh làm Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ sông Hoàng Hà. 

Trong khi đó, ông Ông Mạnh Dũng bị cách chức Thứ trưởng Bộ Giao thông và ông Tôn Chí Cương bị cách chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và kế hoạch hóa gia đình quốc gia.

Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc đã khai mạc phiên họp định kỳ nhằm phê chuẩn Thỏa thuận thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) cũng như thảo luận nhiều dự luật khác.

Tính đến ngày 27/10, thỏa thuận thành lập AIIB đã được 54 trong tổng số 57 quốc gia sáng lập phê chuẩn. 

Theo các điều khoản thành lập, Trung Quốc sẽ đóng góp gần 30 tỷ USD trong 100 tỷ USD vốn cơ bản của AIIB, do vậy Bắc Kinh sẽ trở thành cổ đông lớn nhất và giành được 25-30% quyền biểu quyết.

Ngân hàng đặt trụ sở tại Bắc Kinh, cung cấp tài chính cho các hoạt động xây dựng đường bộ, đường sắt, nhà máy điện và các mạng lưới viễn thông cần thiết cho sự phát triển của các nền kinh tế trong khu vực. Theo kế hoạch, AIIB chính thức đi vào hoạt động từ cuối năm nay.

Theo chương trình nghị sự trong 5 ngày họp, Ủy ban Thường vụ Đại hội nhân dân toàn quốc cũng sẽ thảo luận dự luật thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh, dự luật về công tác từ thiện và dự luật đầu tiên về hoạt động khai thác tài nguyên dưới đáy biển. 

Cũng trong kỳ họp này, các đại biểu sẽ cân nhắc thay thế và bổ nhiệm mới một số vị trí trong cơ quan nhà nước.

Theo PLTP