Trung Quốc mạnh tay trấn áp tội phạm liên quan tới quân đội

Ngành kiểm sát và quân đội  TQ cũng sẽ phối hợp giải quyết các tranh chấp, đảm bảo trật tự xã hội và sự trong sạch, thống nhất của quân đội. 

Trung Quốc mạnh tay trấn áp tội phạm liên quan tới quân đội

Trung Quốc mạnh tay trấn áp tội phạm liên quan tới quân đội

Theo Tân hoa xã, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban chính pháp thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc ngày 11/1 đã ban hành thông tư chung về xử lý tội phạm vi phạm lợi ích quốc phòng hoặc các quyền lợi của quân nhân.

Thông tư đã chỉ rõ, các tội mà hai ngành trên nhắm tới xử lý trong chiến dịch chung này gồm tội phá hoại thiết bị hoặc phương tiện quân sự, mạo danh là thành viên của lực lượng vũ trang để thực hiện các hoạt động phi pháp, sản xuất và bán trái phép quân phục và hành động vi phạm quyền, lợi ích của quân nhân cũng như người thân của các quân nhân nước này.

Ngành kiểm sát và quân đội cũng sẽ phối hợp giải quyết các tranh chấp, đảm bảo trật tự xã hội và sự trong sạch, thống nhất của quân đội. 

Ngoài ra, thông tư còn yêu cầu quân đội cũng như các cơ quan pháp luật dân sự phối hợp trong các biện pháp chống tham nhũng và giám sát quan chức sử dụng quyền hành, đặc biệt trong những lĩnh vực xây dựng dự án, mua bán và tuyển quân.

Thông tư mới này là bản sửa đổi của văn bản được ban hành năm 2012.

Nguồn: Vietnamplus

Link: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-manh-tay-tran-ap-toi-pham-lien-quan-toi-quoc-phong/425133.vnp