Trung Quốc: Du khách đến Dương Châu tăng kỷ lục

Sau những ngày sum họp với người thân, người dân bắt đầu du xuân và Dương Châu là điểm đến lý tưởng.
Trung Quốc: Du khách đến Dương Châu tăng kỷ lục