Trung Quốc điều tàu khảo sát 3.000 tấn tới Biển Đông

Trung Quốc hôm nay điều một tàu khảo sát 3.000 tấn từ Thanh Đảo tới Biển Đông với mục đích được đưa ra là khảo sát khoa học.
àu Đông Phương Hồng 2. Ảnh: News.cn
àu Đông Phương Hồng 2. Ảnh: News.cn

Theo Xinhua, nhiệm vụ lần này của tàu Đông Phương Hồng 2 dự kiến diễn ra trong khoảng hai tháng. Khoảng hơn 70 chuyên gia nghiên cứu đến từ các trường như Đại học Hải dương Trung Quốc, Đại học Hạ Môn, Đại học Bắc Kinh, Đại học Khoa học kỹ thuật Trung Quốc và Sở nghiên cứu Nam Hải thuộc Học viện khoa học Trung Quốc tham gia đợt khảo sát này. 

Tàu Đông Phương Hồng 2 sẽ khảo sát bằng phương pháp thu thập mẫu địa chất, sinh vật để cung cấp những số liệu hữu ích trong việc đi sâu nghiên cứu "quá trình diễn biến biển sâu tại Biển Đông".

Tàu Đông Phương Hồng 2 là một trong những tàu khảo sát biển hiện đại nhất của Trung Quốc. Tàu có lượng giãn nước hơn 3.000 tấn, chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 1996. Tàu có 15 phòng thí nghiệm để tiến hành các nghiệp vụ nghiên cứu trên biển.

Bắc Kinh hồi đầu tháng cũng điều giàn khoan Hưng Vượng thuộc Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từ cảng tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đến Biển Đông nhưng không nói rõ địa điểm tác nghiệp cụ thể của giàn khoan này.

Theo: Vienam+