Ông Trần Quí Thanh không còn trực tiếp sở hữu và điều hành Tân Hiệp Phát

Ông Trần Quí Thanh không còn trực tiếp sở hữu và điều hành Tân Hiệp Phát

 Vai trò điều hành và sở hữu Tân Hiệp Phát đang dần được chuyển giao sang cho hai con gái của ông Trần Quí Thanh. Lâu nay, thành công của Tân Hiệp Phát luôn gắn liền với hình ảnh của ông Trần Quí Thanh. Đây là một trong số những doanh nghiệp hiếm hoi dùng hình ảnh của mình là thương hiệu sản phẩm.