Tổng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện 8 tháng qua đạt 155,3 nghìn tỉ đồng

VietTimes -- Theo Tổng cục Thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 155,3 nghìn tỉ đồng, bằng 60,1% kế hoạch năm và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2015. Hà Nội là địa phương thực hiện nhiều nhất, với gần 20 nghìn tỉ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2016 ước tính đạt 24.127 tỷ đồng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 8/2016 ước tính đạt 24.127 tỷ đồng.

Riêng tháng 8, ước tính đạt 24.127 tỉ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn trung ương 6.185 tỉ đồng, tăng 17,2%; vốn địa phương 17.942 tỉ đồng, tăng 14%.

Trong tổng số vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì thành phố Hà Nội đạt gần 20 nghìn tỉ đồng, bằng 64,5% kế hoạch năm và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì một số địa phương nhận được nguồn ngân sách Nhà nước như sau: TPHCM: 10,7 nghìn tỉ đồng, bằng 60,3% và tăng 1,8%; Nghệ An: 3563 tỉ đồng, bằng 61,7% và tăng 13,2%; Bình Dương: 3510 tỉ đồng, bằng 54,6% và tăng 35,5%; Quảng Ninh: 3086 tỉ đồng, bằng 48,2% và tăng 8,9%; Vĩnh Phúc: 3063 tỉ đồng, bằng 58% và tăng 6,9%...

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm