Tổng thống phi dao găm, bắn súng thị phạm lực lượng an ninh (video)

VietTimes -- Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedow trực tiếp tham gia hoạt động huấn luyện của lực lượng an ninh, diễn ra gần thủ đô Ashgabat. Tại đây, người đứng đầu nhà nước Turkmenistan trực tiếp thị phạm cho lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật về kỹ năng sử dụng vũ khí, xạ kích và phóng dao găm.

 Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedow trực tiếp tham gia hoạt động huấn luyện gần thủ đô Ashgabat

Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedow trực tiếp tham gia hoạt động huấn luyện gần thủ đô Ashgabat

Tổng thống Turkmenistan, ông Gurbanguly Berdimuhamedow thị phạm kỹ năng chiến đấu của mình cho các lãnh đạo cơ quan an ninh

Trong những năm gần đây, những hoạt động của các tổ chức khủng bố đang trực tiếp đe dọa các quốc gia thuộc khối SNG (Liên Xô cũ). Các cuộc chiến diễn ra trước đây ở Chechnya, Afghanistan và hiện nay ở Syria, Libya, Iraq đã buộc các quốc gia nhỏ này phải gia tăng năng lực chiến đấu của quân đội và lực lượng an ninh.

Cuộc thị phạm của tổng thống Turkmenistan nhằm mục đích thúc đẩy các lãnh đạo lực lượng an ninh quốc gia này tăng cường khả năng chiến đấu, sẵn sàng đối phó với mọi nguy cơ bạo loạn và khủng bố. 

NT