Infographic Tổng quan tình hình phát triển vũ khí trang bị Nga năm 2015

VietTimes -- Năm 2015, công nghiệp quốc phòng Nga thực hiện chương trình tái vũ trang và hiện đại hóa vũ khí trang bị. Ngoài một số loại vũ khí hoàn toàn mới, các loại vũ khí trang bị thế hệ trước được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu chiến tranh hiện đại, một số chúng được sử dụng trên chiến trường Syria.
Tổng quan tình hình phát triển vũ khí trang bị Nga năm 2015 ảnh 3

TTB