Thí điểm vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế

VietTimes -- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về cấp phép quá cảnh, trung chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm hàng hóa trung chuyển được vận chuyển giữa các cảng biển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép - Thị Vải để xuất khẩu.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan để thực hiện, bảo đảm quản lý chặt chẽ; đồng thời khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, bảo đảm phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, theo trình tự thủ tục rút gọn.

Trước mắt, thủ tục áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển thực hiện theo quy định của Nghị định số 187/2013/NĐ-CPNghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có đề xuất Thủ tướng cho phép thí điểm trung chuyển hàng hóa giữa các cảng biển quốc tế có khu vực trung chuyển áp dụng cho cụm cảng khu vực TP HCM và Cái Mép-Thị Vải để xuất khẩu.

Theo đó, trong Nghị định số 08/2015/NĐ-CP qui định chi tiết về thực thi Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. Trong Nghị định này, Điều 44 quy định: “Hàng hóa trung chuyển là hàng hóa từ nước ngoài đưa vào khu vực trung chuyển, sau đó được đưa ra nước ngoài trực tiếp từ khu vực trung chuyển này; không được vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam để xuất khẩu qua cửa khẩu khác trừ trường hợp thực hiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc quyết định của Thủ tướng. Hàng hóa trung chuyển được đưa ra nước ngoài toàn bộ hoặc từng phần của lô hàng đã chuyển vào cảng”.

Với quy định này, chỉ sau hơn nửa năm triển khai đã bộc lộ nhiều bất cập. Các cảng trung chuyển quốc tế ở khu vực Cái Mép – Thị Vải dư thừa công suất trong khi các cảng biển quốc tế khu vực TP HCM lại đứng trước nguy cơ thường xuyên quá tải.

Đồng thời, quy định tại nghị định này lại hạn chế số lượng hàng hóa trung chuyển qua lại giữa các cảng trong lãnh thổ Việt Nam và ảnh hưởng đến nhu cầu trung chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế của các hãng tàu giữa các cảng, ảnh hưởng đến việc phát triển cảng biển và hạn chế sản lượng hàng hóa giao thương.